Botulinumtoxin – Medicinsk – Tandpressning

Injektionsbehandling med botox för att minska spänningsrelaterad smärta, tand-/käkproblem, även kallad Bruxism. Behandlingen utförs av specialistutbildad läkare.

 

 

Om behandlingen

Behandling av Bruxism med botulinumtoxin innebär injektion av läkemedlet i musklerna som är ansvariga för att orsaka tandgnissling och käkspänningar (m.masseter) vilket leder till tillfällig muskelavslappning och därmed lindring av ovan nämnda problem.

Efter behandlingen kan det ta några dagar för effekten att bli märkbar, och den fullständiga effekten av behandlingen kan ta upp till två veckor.

Behandling av bruxism med botulinimtoxin är inte en engångsbehandling utan kräver upprepade injektioner för att behålla effekten. Frekvensen av upprepade injektioner varierar beroende på patientens behov och graden av symtomlindring, men vanligtvis ges injektionerna var tredje till fjärde månad.

Behandlingstid

30 min

Antal behandlingar

2 - 3 ggr per år

Risker

Vanliga: Övergående svullnad, ömhet, blåmärken. Mindre vanliga biverkningar inkluderar huvudvärk, illamående, trötthet och muskelsvaghet. Dessa biverkningar är vanligtvis milda och försvinner vanligtvis inom några dagar till veckor.

Före behandlingen

Injektionsbehandling i medicinskt syfte måste inte föregås av en konsultation. Vi rekommenderar dock konsultation via telefon eller FaceTime. Du kan även boka en konsultation på kliniken. Konsultation med hudterapeut eller sjuksköterska är kostnadsfri. Konsultation med specialistläkare kostar 1000kr.

 

Efter behandlingen

Rör ej instickshål då det finns risk för att bakterier tar sig in och orsakar infektion. Huden är dock fantastisk och stänger sig på bara några timmar. Du kan sminka dig med undantag från själva instickshålen. Tvätta dig som vanligt med rengöring och vatten på kvällen.

Avvakta med fysisk ansträngning i 1-2 dagar för att minska risk för extra svullnad och obehag. Vid fysisk ansträngning och ökad cirkulation riskerar toxinet migrera och slutresultatet av behandlingen kan därför bli sämre eller ojämnt.

Du bör räkna med att känna dig öm, ibland blå och svullen i någon eller några dagar efter din behandling.

Vanliga frågor

Gör det ont?

Smärtupplevelsen vid behandlingen med medicinsk botox kan variera från person till person. Injektionerna i sig brukar vara relativt smärtfria eftersom nålen som används är mycket tunn. Vissa personer upplever dock viss obehag eller en stickande känsla när nålen sätts in.

Efter behandlingen kan vissa personer uppleva en viss ömhet eller en lätt brännande känsla vid injektionsstället. Detta brukar dock vara milda biverkningar och brukar försvinna inom några dagar.

Om du är orolig för smärta eller obehag under behandlingen kan vi erbjuda lokalbedövning eller andra smärtlindringsmetoder för att göra behandlingen mer bekväm.

Hur länge håller det?

Effekten av en medicinsk botox-behandling varierar från person till person och beror på faktorer som ålder, behandlingsområde och dosering. Vanligtvis varar effekten av en behandling mellan 3 till 6 månader. Efter detta kan musklerna gradvis börja röra sig igen och symtomen återkomma.

Det är viktigt att notera att effekten av en medicinsk botox-behandling inte är permanent. För att behålla effekten bör behandlingen upprepas regelbundet.

Vad kan man få för biverkningar?

Vanliga biverkningar inkluderar tillfällig smärta, rodnad och svullnad på injektionsstället.

Andra möjliga biverkningar inkluderar huvudvärk, illamående, trötthet. Försvagad muskelstyrka i omkringliggande muskler, risorius, vilken i ovanliga fall kan ge minskad möjlighet till ett brett leende. Alltid övergående. Det finns inga bestående risker.

Fick du inte svar på din fråga? Kontakta oss.

Boka en kostnadsfri digital konsultation så svarar vi på alla dina frågor