Fettreducering Haka

”Fettreducering Haka” är en individuellt anpassad behandling som smälter bort fettceller under hakan s.k. dubbelhaka.

Om behandlingen

”Fettreducering haka” är en individuellt anpassad injicerbar behandling som smälter bort fettceller under hakan s.k. dubbelhaka. Behandlingen ger också uppstramning av huden i området. Den verksamma substansen är oxicholsyra som injiceras med en tunn nål in i fettkudden.

Dubbelhaka orsakas av varierande faktorer; åldrande, genetik eller viktuppgång. För många har dubbelhakan en psykologisk inverkan och är svår att bli av med även vid en hälsosam vikt och livsstil.
Ämnet som injiceras riktar in sig på och eliminerar fettceller under hakan.

Vi injicerar små mängder av läkemedlet på flera olika ställen i det område som ska behandlas.

  • Ett behandlingstillfälle tar ca 20 – 30 minuter.
  • Dubbelhakans storlek kan minskas gradvis efter varje behandlingstillfälle.
  • I de allra flesta fall behövs 3-4 behandlingar, men ibland krävs 5-6 behandlingar. Du får information om det sannolika antalet vid din konsultation.
  • Du kommer att få flera injektioner vid varje behandlingstillfälle. Antalet injektioner och behandlingstillfällen beror på ditt utgångsläge.

Läs mer om läkemedlet på FASS.

Behandlingstid

50 min

Antal behandlingar

Individuellt

Risker

Vanliga: Övergående svullnad, ömhet, blåmärken. Ovanliga: Känselbortfall, domningar, klåda.

Före behandlingen

Injektionsbehandling föregås alltid av en obligatorisk konsultation. Den måste göras minst 48h innan din behandling. Vi rekommenderar konsultation via telefon eller FaceTime. Du kan även boka en konsultation på kliniken. Alla våra konsultationer är kostnadsfria.

Denna regel gäller dig som är ny kund hos oss alternativt att det passerat mer än 6 månader sedan ditt senaste besök.

 

Efter behandlingen

Rör ej instickshål då det finns risk för att bakterier tar sig in och orsakar infektion. Huden är dock fantastisk och stänger sig på bara några timmar. Du kan sminka dig med undantag från själva instickshålen. Tvätta dig som vanligt med rengöring och vatten på kvällen.

Avvakta med fysisk ansträngning i 1-2 dagar för att minska risk för extra svullnad och obehag.

Efter en behandling kan du förvänta dig följande:

Svullnad och rodnad: Direkt efter behandlingen kan du uppleva svullnad, rodnad och ömhet i behandlingsområdet. Detta är en normal reaktion på behandlingen och kan vara ett tecken på att läkemedlet verkar.

Smärta och obehag: Du kan också uppleva smärta och obehag i behandlingsområdet. Detta kan vanligtvis lindras med hjälp av smärtlindring, som din läkare kan rekommendera.

Nedsatt känsel: Läkemedlet kan orsaka en tillfällig nedsättning av känseln i behandlingsområdet, men detta är vanligtvis kortvarigt och går tillbaka till normaltillståndet inom några dagar.

Fettminskning: Inom några veckor efter behandlingen bör du kunna se en minskning av fettet under hakan. Resultaten varierar från person till person, men de flesta patienter ser en märkbar förbättring efter två till fyra behandlingar.

Det är viktigt att notera att resultatet kan variera beroende på individuella faktorer som kroppstyp och behandlingsområdets storlek.

Vanliga frågor

Gör det ont?

Under behandlingen injiceras ett läkemedel som kallas deoxycholsyra i fettcellerna under hakan med hjälp av en fin nål. Detta kan orsaka en brännande eller stickande känsla, men vanligtvis är smärtan kortvarig.

Efter behandlingen kan du uppleva obehag i form av svullnad, rodnad, ömhet, domningar och känsla av spänning i behandlingsområdet.

Dessa symtom försvinner inom någon vecka. Svullnad och domningar avtar gradvis inom 1-2 veckor.

Vi erbjuder lokalbedövning som smärtlindring för att minska obehaget.

Hur länge håller det?

Effekten av behandlingen varierar från person till person, men i allmänhet kan resultaten vara permanenta eftersom deoxycholsyra bryter ned fettceller som sedan elimineras från kroppen. När fettcellerna har behandlats och eliminerats kan de inte återkomma.

Det är viktigt att notera att behandlingen inte förhindrar att nya fettceller bildas i behandlingsområdet om man inte vidtar åtgärder för att bibehålla vikten och hälsosamma levnadsvanor. För att upprätthålla resultaten bör du fortsätta att träna regelbundet och äta en hälsosam kost.

Det är också viktigt att notera att vissa patienter kan behöva flera behandlingar för att uppnå optimala resultat.

Vad kan man få för biverkningar?

Precis som med alla medicinska behandlingar kan Belkyra-behandling orsaka biverkningar. De vanligaste biverkningarna inkluderar:

Svullnad, rodnad och ömhet: Dessa symtom är vanliga efter en behandling och förväntas minska inom några dagar till en vecka.

Nedsatt känsel: Du kan uppleva en tillfällig minskning av känseln i behandlingsområdet, men detta är vanligtvis kortvarigt och försvinner vanligtvis inom några dagar.

Smärta och obehag: behandlingen kan orsaka smärta och obehag i behandlingsområdet, men dessa symtom är vanligtvis milda och försvinner inom några dagar.

Klåda, brännande eller domningar: Vissa patienter kan uppleva klåda, brännande eller domningar i behandlingsområdet efter behandlingen. Dessa symtom är vanligtvis milda och försvinner inom några dagar.

Överkänslighet: Vissa patienter kan vara allergiska mot ämnet.

Fick du inte svar på din fråga? Kontakta oss.

Boka en kostnadsfri digital konsultation så svarar vi på alla dina frågor