Fillers – Tear Trough

En fillerbehandling i tear trough med syfte att skapa volym och spänst för att minska mörka skuggor och håligheter under ögat. Behandlingen kan göras både i syfte att arbeta återskapande (”Rejuvenation”) eller i genetiskt syfte (”Beautification”).

 

Om behandlingen

Tear trough är en fördjupning eller hålighet under ögat som kan kännas besvärande och som kan göra att vi upplevs se tröttare ut än vad vi i själva verket är. I takt med stigande ålder förändras alla vävnadslagren i det periorbitala området gradvis, exempelvis minskar fetter och ben i volym samtidigt som muskler och hud sjunker inåt/nedåt. Patienten beskriver ofta att spegelbilden visar ett trött och lite håglöst uttryck trots att känslan inombords är frisk och glad.

En populär behandling är att återskapa förlorad volym längs tear trough ligamentet under ögat och på detta sätt få en mer samstämmig ”upplevelse” av in- och utsida.

Beroende på patients önskemål och förutsättningar anpassar vi teknik vid behandlingen. Vi använder företrädelsevis cannulateknik men även vass nål när vi bedömer det som lämpligt. En uppskattning är att produktåtgången ligger på ca 1-2 ml filler beroende på om man gör en ren TT alternativt en kombination av TT/kind som är vanligt förekommande.

Tear trough är den behandling som vi i skrivande stund anser vara mest komplicerad. För att minska risken för oönskade effekter så som ödem och ”tyndall” rekommenderar att denna behandling görs stegvis och med stor försiktighet. Det är viktigt att en noggrann konsultation föregår behandlingen.

Vårt mål är naturliga och estetiskt harmoniska resultat.

Behandlingstid

60 min

Antal behandlingar

Individuellt

Indikationer

Volymåterskapande, Volymförlust, Slapp hud

Risker

Vanliga: Övergående svullnad, ömhet, blåmärken. Mkt ovanliga: Infektion, Ocklusion av kärl Ödem och tyndall.

Åtgång i ml

1ml - 2ml

Före behandlingen

Injektionsbehandling föregås alltid av en obligatorisk konsultation. Den måste göras minst 48h innan din behandling. Vi rekommenderar konsultation via telefon eller FaceTime. Du kan även boka en konsultation på kliniken. Alla våra konsultationer är kostnadsfria.

Denna regel gäller dig som är ny kund hos oss alternativt att det passerat mer än 6 månader sedan ditt senaste besök.

 

Efter behandlingen

Rör ej instickshål då det finns risk för att bakterier tar sig in och orsakar infektion. Huden är dock fantastisk och stänger sig på bara några timmar. Du kan sminka dig som vanligt med undantag från själva instickshålen. Tvätta dig som vanligt med rengöring och vatten på kvällen.

Det är vanligt att känna sig öm, ibland blå och svullen i någon eller några dagar efter din behandling. Just området omkring ögonen är extra känsligt vilket ökar risk för svullnad som kan hålla i sig under någon till några veckor.

Avvakta med fysisk ansträngning i 1-2 dagar för att minska risk för extra svullnad och obehag.

Vanliga frågor

Gör det ont?

En behandling med filler är vanligtvis inte särskilt smärtsam. Något stick kan upplevas samt korta ilningar. Allt obehang är snabbt övergående. Produkterna innehåller även bedövningsmedlet Lidokain vilken bidrar till smärtfrihet.

Vid TT är man i ett extra känsligt område vilket innebär att upplevelsen av obehag kan kännas mer påtaglig.

Hur länge håller det?

Fillern bryts ned gradvis med tiden. Hur lång tid nedbrytningen tar är individuellt och beror på flera faktorer. Vanligtvis håller behandlingen mellan 6 – 12 månader.

För att behandlingen skall stå sig längre brukar vi rekommendera att göra en ”refill”-behandling efter 2-4 månader pm det är din första behandling.

Vid upprepade behandlingar tenderar fillern att stanna längre.

Vad kan man få för biverkningar?

Under den första tiden är det vanligt att känna sig öm och svullen. Räkna även med att du kan få blåmärken.

Resultatet kan ibland upplevas som ojämnt under läkningsprocessen. Det brukar rätta till sig i takt med att svullnad och inflammation avtar. Om ojämnheter efter fillerbehandlingen kvarstår efter fyra veckor är du välkommen att boka ett återbesök så hjälper vi dig.

Det är viktigt att notera att man inte är symmetrisk innan en fillerbehandling och det är inte ett grundsyfte att skapa total symmetri.

En mycket ovanlig men viktig risk att ha i åtanke är ocklusion. Det innebär att det finns en liten risk att filler trycker på eller täpper till ett blodkärl. Din legitimerade sjuksköterska eller läkare har utbildning och kompetens att behandla en ev. komplikation. I samband med din konsultation samt vid ditt besök får du mer information om detta.

Fick du inte svar på din fråga? Kontakta oss.

Boka en kostnadsfri digital konsultation så svarar vi på alla dina frågor