Fillers – Käklinje

Injektionsbehandling med filler längs käklinjen. Behandlingen kan göras både i syfte att arbeta återskapande (”Rejuvenation”) eller i konturerande (”Beautification”).

 

Om behandlingen

En populär behandling är att definiera form eller återskapa förlorad volym längs käklinjen. Käklinjen spelar en viktig roll för ansiktets och även halsens definition. Många är ovetande om att käklinjen och hakpartiet ändrar form och minskar kraftigt i storlek i takt med stigande ålder.

Beroende på patients önskemål och förutsättningar anpassar vi behandlingen, exempelvis vid femininsering eller maskulinisering.  Vi använder företrädelsevis cannulateknik men även vass nål när vi bedömer det som lämpligt. En uppskattning är att produktåtgången ligger på ca 2-3 ml filler, ibland 4 ml. Vårt mål är naturliga och estetiskt harmoniska resultat.

Behandlingstid

50 min

Antal behandlingar

Individuellt

Indikationer

Beautification, Maskulinisering, Feminisering, Volymåterskapande, Volymförlust

Risker

Vanliga: Övergående svullnad, ömhet, blåmärken. Mkt ovanliga: Infektion, Ocklusion av kärl

Åtgång i ml

2 ml - 4ml

Före behandlingen

Injektionsbehandling föregås alltid av en obligatorisk konsultation. Den måste göras minst 48h innan din behandling. Vi rekommenderar konsultation via telefon eller FaceTime. Du kan även boka en konsultation på kliniken. Alla våra konsultationer är kostnadsfria.

Denna regel gäller dig som är ny kund hos oss alternativt att det passerat mer än 6 månader sedan ditt senaste besök.

 

Efter behandlingen

Rör ej instickshål då det finns risk för att bakterier tar sig in och orsakar infektion. Huden är dock fantastisk och stänger sig på bara några timmar. Du kan sminka dig som vanligt med undantag från själva instickshålen. Tvätta dig som vanligt med rengöring och vatten på kvällen.

Det är vanligt att känna sig öm, ibland blå och svullen i någon eller några dagar efter din behandling.

Avvakta med fysisk ansträngning i 1-2 dagar för att minska risk för extra svullnad och obehag.

 

Före- och efterbilder

Före- och efterbilder på några av våra läppbehandlingar.

Vanliga frågor

Gör det ont?

En behandling med filler är vanligtvis inte särskilt smärtsam. Något stick kan upplevas samt korta ilningar. Allt obehang är snabbt övergående. Produkterna innehåller även bedövningsmedlet Lidokain vilken bidrar till smärtfrihet.

Hur länge håller det?

Fillern bryts ned gradvis med tiden. Hur lång tid nedbrytningen tar är individuellt och beror på flera faktorer. Vanligtvis håller behandlingen mellan 6 – 12 månader.

För att behandlingen skall stå sig längre brukar vi rekommendera att göra en ”refill”-behandling efter 2-4 månader pm det är din första behandling.

Vid upprepade behandlingar tenderar fillern att stanna längre.

Vad kan man få för biverkningar?

Under den första tiden är det vanligt att känna sig öm och svullen. Räkna även med att du kan få blåmärken.

Resultatet kan ibland upplevas som ojämnt under läkningsprocessen. Det brukar rätta till sig i takt med att svullnad och inflammation avtar. Om ojämnheter efter fillerbehandlingen kvarstår efter fyra veckor är du välkommen att boka ett återbesök så hjälper vi dig.

Det är viktigt att notera att man inte är symmetrisk innan en fillerbehandling och det är inte ett grundsyfte att skapa total symmetri.

En mycket ovanlig men viktig risk att ha i åtanke är ocklusion. Det innebär att det finns en liten risk att filler trycker på eller täpper till ett blodkärl. Din legitimerade sjuksköterska eller läkare har utbildning och kompetens att behandla en ev. komplikation. I samband med din konsultation samt vid ditt besök får du mer information om detta.

Fick du inte svar på din fråga? Kontakta oss.

Boka en kostnadsfri digital konsultation så svarar vi på alla dina frågor