Radiesse – Haka

Injektionsbehandling med radiesse-filler i hakan. Behandlingen kan göras både i syfte att arbeta återskapande (”Rejuvenation”) eller i konturerande (”Beautification”). Radiesse ger både hudförbättring och volym.

 

 

Om behandlingen

Vi människor tenderar att uppskatta anletsdrag som signalerar ett sympatiskt, inbjudande och vitalt uttryck. En populär behandling är att definiera form eller återskapa förlorad volym. Hakan spelar en viktig roll för ansiktets och även halsens definition. Många är ovetande om att hakpartiet ändrar form och minskar i storlek i takt med stigande ålder.

Beroende på patients önskemål och förutsättningar anpassar vi behandlingen, exempelvis vid femininsering eller maskulinisering.  Vi använder företrädelsevis cannulateknik men även vass nål när vi bedömer det som lämpligt. En uppskattning är att produktåtgången ligger på ca 1-3 ml filler. Vårt mål är naturliga och estetiskt harmoniska resultat.

Radiesse (Kalciumhydroxylapatit) är en annan typ av filler än den mer kända, hyaluronsyran. Radiesse ger lite mer volym, och den sitter kvar längre. Radiesse har samtidigt också hudförbättrande egenskaper.

Behandlingstid

50 min

Antal behandlingar

Individuellt

Indikationer

Volymskapande, Beautification, Feminisering, Maskulinisering

Risker

Vanliga: Övergående svullnad, ömhet, blåmärken. Ovanliga: Infektion, Ocklusion av kärl, Granulom.

Åtgång i ml

1.5-3.0ml

Före behandlingen

Injektionsbehandling föregås alltid av en obligatorisk konsultation. Den måste göras minst 48h innan din behandling. Vi rekommenderar konsultation via telefon eller FaceTime. Du kan även boka en konsultation på kliniken. Alla våra konsultationer är kostnadsfria.

Denna regel gäller dig som är ny kund hos oss alternativt att det passerat mer än 6 månader sedan ditt senaste besök.

 

Efter behandlingen

Rör ej instickshål då det finns risk för att bakterier tar sig in och orsakar infektion. Huden är dock fantastisk och stänger sig på bara några timmar. Du kan sminka dig som vanligt med undantag från själva instickshålen. Tvätta dig som vanligt med rengöring och vatten på kvällen.

Det är vanligt att känna sig öm, ibland blå och svullen i någon eller några dagar efter din behandling.

Avvakta med fysisk ansträngning i 1-2 dagar för att minska risk för extra svullnad och obehag.

Före- och efterbilder

Vanliga frågor

Gör det ont?

En behandling med filler är vanligtvis inte särskilt smärtsam. Något stick kan upplevas samt korta ilningar. Allt obehang är snabbt övergående. Produkten blandas även bedövningsmedlet Lidokain vilken bidrar till smärtfrihet.

Hur länge håller det?

Effekten håller i cirka 12 månader men oftast längre. Radiesse är biokompatibel och försvinner gradvis ur kroppen. Hur lång tid nedbrytningen tar är individuellt och beror på flera faktorer.

För att behandlingen skall stå sig längre brukar vi rekommendera att göra en ”refill”-behandling efter 2-4 månader om det är din första behandling.

Vid upprepade behandlingar tenderar fillern att stanna längre.

Vad kan man få för biverkningar?

Eventuella biverkningar efter en behandling är individuella. En del kan uppleva en lätt rodnad eller ömhet.

Behandlingsområdet kan dessutom kännas lite svullet och hårt de första dagarna efter behandling. Blåmärken kan som vid alla injektionsbehandlingar uppkomma men försvinner inom en vecka efter behandlingen. Resultatet kan ibland upplevas som ojämnt under läkningsprocessen. Det brukar rätta till sig i takt med att svullnad och inflammation avtar.

Om du vill underlätta förloppet kan du massera på ojämnheterna efter någon vecka. Om ojämnheter kvarstår efter fyra veckor är du alltid välkommen att boka ett återbesök så hjälper vi dig.

En mycket ovanlig men viktig risk att ha i åtanke är ocklusion. Det innebär att det finns en liten risk att filler trycker på eller täpper till ett blodkärl. Din legitimerade sjuksköterska eller läkare har utbildning och kompetens att behandla en ev. komplikation. I samband med din konsultation samt vid ditt besök får du mer information om detta.

Fick du inte svar på din fråga? Kontakta oss.

Boka en kostnadsfri digital konsultation så svarar vi på alla dina frågor