Fettfrysning – Haka

Envisa fettdepåer på kroppen såsom dubbelhaka kan vara svårt att få bort även med bra kost och träning. Med Z-Lipo från Zimmer kan du göra det utan att behöva ta till kirurgi.

Fettreducering med kyla är en skonsam och effektiv behandling för att bli av lokala fettdepåer på kroppen.

Om behandlingen

Fettfrysning, även kallad cryolipolys, med Z-Lipo är en vetenskapligt bevisad metod för att reducera antalet fettceller i det behandlade området.

Med Z-Lipo fryser vi ned behandlat område på till -10 grader. Kylan skadar fettcellerna (men inte omgivande vävnad) och fettsyrorna inne i fettcellen kristalliseras vilket leder till naturlig celldöd. Kroppen kommer sedan transportera bort de eliminerade fettcellerna på naturlig väg, en process som fortsätter upp till 3 – 6 månader efter behandlingen. Det är också så lång tid det tar innan man kan se det slutgiltiga resultatet. Dock kan man redan efter 4-6 veckor märka av en förändring, en del kan se resultat redan efter 2-3 veckor.

För behandling av haka rekommenderar vi att man börjar med en behandling i mitten under hakan och andra/ tredje gången behandla sidorna för att få ett så bra och jämnt resultat som möjligt (individuella skillnader finns).

Behandlingstid

45-90 min.

Antal behandlingar

1-3 behandlingar med 4 veckors mellanrum.

Indikationer

Fettreducerande

Risker

Vanliga: Övergående svullnad, rodnad, ömhet, blåmärken. Ovanliga: Hyperpigmentering, domningar.

Före behandlingen

Behandlingen bör föregås av en konsultation.

 

Efter behandlingen

Enligt de vetenskapliga studier som gjorts av fettfrysning finns det inga långsiktiga risker eller komplikationer av behandlingen. Man kan få blåmärken och en del upplever ”stickningar” i det behandlande området men det försvinner efter några dagar upp någon vecka eller två.

Vanliga frågor

Kan alla göra fettfrysning?

Nej, man får inte göra en Z-Lipo behandling om man har följande tillstånd eller diagnoser:

Obescitas/fetma, Raynauds sjukdom, gravid el ammar, svår diabetes, nyopererad, köldallergi/extrem köldkänslighet, försämrad leverfunktion,

Hepatit C, cirkulationsrubbningar eller bråck/rektusdistas.

Vad kan man förvänta sig för resultat?

I genomsnitt kommer upp till 20% av fettcellerna i det behandlade området att elimineras per behandling. Det är vetenskapligt bevisat att de fettceller som dör av behandlingen inte kommer tillbaka (dock kan de kvarvarande fettcellerna i området fortfarande bli större om du går upp i vikt). Exakt hur mycket som kommer att försvinna är inget vi kan förutse eller garantera. Allt beror på hur mottaglig just din kropp och dina fettceller är. En del upplever att det är mer än 20%, en del mindre.

Vad kan man få för biverkningar?

Enligt de vetenskapliga studier som gjorts av fettfrysning finns det inga långsiktiga risker eller komplikationer av behandlingen. I samband med behandlingen kan man få blåmärken, rodnad, svullnad, ömhet och en del upplever ”stickningar” i det behandlande området men det försvinner efter några dagar upp någon vecka eller två. I vissa sällsynta fall kan hyperpigmentering efter blåmärken förekomma. Dessa försvinner men kan dröja sig kvar i flera månader.

Fick du inte svar på din fråga? Kontakta oss.

Boka en kostnadsfri digital konsultation så svarar vi på alla dina frågor