Fillers – Läppar

Vi människor tenderar att uppskatta anletsdrag som signalerar ett sympatiskt, inbjudande och vitalt uttryck. En populär behandling är öka volym eller konturera formen på våra läppar.

 

 

Om behandlingen

Fillerbehandling av läppar är den klart mest populära behandlingen på Svenska Hudkliniker.

Vi älskar att få konturera och restaurera läppar. Vi vågar påstå att vi är en av landets ledande experter på läppbehandlingar. Vi har lämnat behandling med vass nål bakom oss och använder i princip enbart trubbig kanyl, (cannula). Det innebär att du slipper bli stucken med vass nål vilket har många fördelar. Vi kan ge en ökad precision, använder mindre produkt och metoden skapar avsevärt mindre skador och trauma i vävnaden. Du kan i de allra flesta fall återgå till ditt vanliga liv direkt efter din behandling.

 

Behandlingstid

50 min

Antal behandlingar

Individuellt

Indikationer

Slapp hud, Volymskapande, Volymåterskapande, Feminisering, Maskulinisering, Beautification

Risker

Vanliga: Övergående svullnad, ömhet, blåmärken. Mkt ovanliga: Infektion, Ocklusion av kärl Risken för smärta, svullnad och blåmärken minskar avsevärt med cannulatekniken samtidigt som vi får helt fantastiska resultat.

Åtgång i ml

0,5 ml - 1ml

Före behandlingen

Injektionsbehandling föregås alltid av en obligatorisk konsultation. Den måste göras minst 48h innan din behandling. Vi rekommenderar konsultation via telefon eller FaceTime. Du kan även boka en konsultation på kliniken. Alla våra konsultationer är kostnadsfria.

Denna regel gäller dig som är ny kund hos oss alternativt att det passerat mer än 6 månader sedan ditt senaste besök.

Efter behandlingen

Rör ej instickshål då det finns risk för att bakterier tar sig in och orsakar infektion. Huden är dock fantastisk och stänger sig på bara några timmar. Du kan sminka dig som vanligt med undantag från själva instickshålen. Tvätta dig som vanligt med rengöring och vatten på kvällen.

Det är vanligt att känna sig öm, ibland blå och svullen i någon eller några dagar efter din behandling.

Avvakta med fysisk ansträngning i 1-2 dagar för att minska risk för extra svullnad och obehag. Vid fysisk ansträngning och ökad cirkulation riskerar toxinet migrera och slutresultatet av behandlingen kan därför bli sämre eller ojämnt.

Före- och efterbilder

Före- och efterbilder på några av våra läppbehandlingar.

Vanliga frågor

Gör det ont?

En behandling med filler är vanligtvis inte särskilt smärtsam. Något stick kan upplevas samt korta ilningar. Allt obehang är snabbt övergående. Produkterna innehåller även bedövningsmedlet Lidokain vilken bidrar till smärtfrihet.

Läppbehandling med cannulateknik upplevs vanligtvis mindre smärtsam än med vass nål.

Anledningen till att den är mindre smärtsam beror på att cannulanålen är trubbig och ”skär” således inte sönder vävnad på sin väg genom läppen. Risk svullnad och blåmärken blir också mindre.

 

Hur länge håller det?

Fillern bryts ned gradvis med tiden. Hur lång tid nedbrytningen tar är individuellt och beror på flera faktorer. Vanligtvis håller behandlingen mellan 6 – 12 månader.

För att behandlingen skall stå sig längre brukar vi rekommendera att göra en ”refill”-behandling efter 2-4 månader pm det är din första behandling.

Vid upprepade behandlingar tenderar fillern att stanna längre.

Vad kan man få för biverkningar?

Under den första tiden är det vanligt att känna sig öm och svullen. Räkna även med att du kan få blåmärken.

Resultatet kan ibland upplevas som ojämnt under läkningsprocessen. Det brukar rätta till sig i takt med att svullnad och inflammation avtar. Om ojämnheter efter fillerbehandlingen kvarstår efter fyra veckor är du välkommen att boka ett återbesök så hjälper vi dig.

Det är viktigt att notera att man inte är symmetrisk innan en fillerbehandling och det är inte ett grundsyfte att skapa total symmetri.

En mycket ovanlig men viktig risk att ha i åtanke är ocklusion. Det innebär att det finns en liten risk att filler trycker på eller täpper till ett blodkärl. Din legitimerade sjuksköterska eller läkare har utbildning och kompetens att behandla en ev. komplikation. I samband med din konsultation samt vid ditt besök får du mer information om detta.

Fick du inte svar på din fråga? Kontakta oss.

Boka en kostnadsfri digital konsultation så svarar vi på alla dina frågor