Ta Bort Oönskad Filler

Behöver du lösa upp filler som är felplacerad eller helt enkelt inte ser bra ut så har vi möjlighet att lösa upp den med ett enzympreparat. Det vanligaste behandlingsområdet är felplacerad/oönskad/opassande filler i läppar.

 

Om behandlingen

Behöver du lösa upp filler som är felplacerad eller helt enkelt inte ser bra ut, har vi möjlighet att lösa upp den med ett enzympreparat. Det vanligaste behandlingsområdet är felplacerad/oönskad/opassande filler i läppar.

En liten mängd enzympreparat injiceras i området där fillern finns. Detta gör att hyaluronsyran bryts ned och fillern bryts upp och kan sedan elimineras av kroppen. Detta tar vanligtvis bara några dagar.

Det är viktigt att notera att enzympreparatet inte är effektivt för att bryta ned permanenta fillers eller andra ämnen som används för att fylla ut ansiktet, såsom kalciumhydroxylapatit (Radiesse) eller poly-L-mjölksyra (Sculptra).

Enzymet innehåller hög andel proteinkomponenter vilket kan trigga allergiska reaktioner. Det är därför viktigt att informera om allergier och eventuella känsligheter mot olika ämnen, exempelvis bi, geting. För att minimera risken för allergiska reaktioner och oönskade biverkningar sker alltid batch-test* innan behandlingen samt extra övervakning under processen.

 

*Batch-test: En liten mängd av läkemedlet injiceras i den tunna huden på underarmen. Reaktionen i huden avläses efter 15 minuter. I händelse av lokal allergisk reaktion som exemplevis svullnad, rodnad, klåda kan ingen behandling utföras.

Behandlingstid

50 min

Antal behandlingar

Individuellt

Risker

Vanliga: Övergående svullnad, ömhet, blåmärken. Ovanliga: Allergisk reaktion, klåda.

Före behandlingen

Injektionsbehandling föregås alltid av en obligatorisk konsultation. Den måste göras minst 48h innan din behandling. Vi rekommenderar konsultation via telefon eller FaceTime. Du kan även boka en konsultation på kliniken. Alla våra konsultationer är kostnadsfria.

Denna regel gäller dig som är ny kund hos oss alternativt att det passerat mer än 6 månader sedan ditt senaste besök.

I samband med konsultationen är det viktigt att informera oss om vilka eventuella fillerpreparat du behandlats med innan din planerade behandling. Vi ser stor variation på effekten beroende på vilken filler-produkt som finns sedan tidigare i vävnaden. Vissa produkter ”svarar” avsevärt sämre än andra. Det kan innebära att en större mängd behövs och i vissa fall behöver behandlingen upprepas. I vissa fall lyckas vi inte lösa upp den oönskade fillern. Det är viktigt att du som patient är införstådd med detta innan din behandling. Ett önskeläge hade förstås varit att alla hade fått den informationen redan i samband med att behandlingar med den typen av svårupplöst filler användes. Vi upplever att många patienter är ovetande om hur stora skillnader det är gällande långsiktiga egenskaper på olika fillerprodukter och dåliga injektionstekniker.

 

 

 

Efter behandlingen

Rör ej instickshål då det finns risk för att bakterier tar sig in och orsakar infektion. Huden är dock fantastisk och stänger sig på bara några timmar. Du kan sminka dig som vanligt med undantag från själva instickshålen. Tvätta dig som vanligt med rengöring och vatten på kvällen.

Det är vanligt att känna sig öm, ibland blå och svullen i någon eller några dagar efter din behandling.

Avvakta med fysisk ansträngning i 1-2 dagar för att minska risk för extra svullnad och obehag. Full effekt av behandlingen kan ses tidigast efter 72 timmar.

Det är inte ovanligt att uppleva en viss tomhet och ibland även oro när hyaluronsyran försvinner ur vävnaden. Vårt mål är att du som patient är välinformerad om detta fenomen, vilket brukar bidra till att det kännas tryggare. Vi hjälper självfallet till att göra en ny behandling med mer lämpliga produkter och tekniker som minimerar risken för att samma sak ska hända igen. Det finns ingen garanti, men risken är liten.

Före- och efterbilder

Före- och efterbilder på några av våra behandlingar.

Vanliga frågor

Gör det ont?

Behandling med kan vara smärtsam för vissa personer, då en nål används för att injicera enzymet i huden. Smärtan varierar dock från person till person och kan också påverkas av området som behandlas. Vissa personer kan känna en stickande eller brännande känsla vid injektionsstället, medan andra kan känna mer intensiv smärta.

För att minimera smärta och obehag under behandlingen använder vi bedövningsmedel för att minska känsligheten vid injektionsstället.

Hur länge håller det?

Utvärdering av effekten kan göras tidigast efter 72h. Om oönskad filler kvarstår efter denna tid måste behandlingen upprepas. Beroende på den oönskade fillerns egenskaper behövs olika mängd enzymlösning och olika antal behandlingar för att nå önskat resultat.

I ovanliga fall händer det att vi inte lyckas få bort all oönskad filler.

Vid konsultation får du mer information om detta.

Vad kan man få för biverkningar?

Precis som med alla medicinska behandlingar finns det vissa risker och biverkningar med behandlingen.

Några vanliga biverkningar inkluderar tillfällig rodnad, svullnad och ömhet vid injektionsstället. Ibland kan det också uppstå blåmärken, klåda eller en brännande känsla. Dessa biverkningar är vanligtvis milda och försvinner inom några dagar.

Det finns också en risk för allergiska reaktioner, även om detta är ovanligt. Det är därför viktigt att du informerar oss om eventuella allergier eller känslighet för några mediciner eller ämnen.

Det är också viktigt att notera att enzymet inte är effektivt för att bryta ner permanenta fillers eller andra ämnen såsom kalciumhydroxylapatit (Radiesse) eller poly-L-mjölksyra (Sculptra).

Fick du inte svar på din fråga? Kontakta oss.

Boka en kostnadsfri digital konsultation så svarar vi på alla dina frågor