Gummy Smile

En estetisk injektionsbehandling med muskelavslappnande medel i musklerna från överläppen upp mot näsan (levator labii superioris alaeque nasi) för att dämpa den lyftande kraften är en behandling som räknas som 1 område. En behandling med syfte att minska synlighet av tandkött.

 

Om behandlingen

Det finns två muskler (levator labii superioris alaeque nasi) som fäster från respektive sida på överläppen upp förbi näsvinagarna. Dessa muskler har till uppgift att lyfta överläppen vid exempelvis leeendet.  Hos vissa av oss är dessa muskler lite mer kraftfulla vilket kan göra att man visar mer tandkött än man önskar.

Att behandla musklerna med muskelavslappnande medel, dämpar muskelns förmåga tillfälligt och därmed syns mindre av tandköttet.

 

Du kan läsa mer om muskelavslappnande läkemedel på FASS:

Behandlingstid

30 min

Antal behandlingar

3 - 4 ggr per år

Indikationer

Beautification

Risker

Vanliga: övergående svullnad, ömhet, blåmärken Ovanliga: övergående minskad kontroll vid mimik

Före behandlingen

Injektionsbehandling föregås alltid av en obligatorisk konsultation. Den måste göras minst 48h innan din behandling. Vi rekommenderar konsultation via telefon eller FaceTime. Du kan även boka en konsultation på kliniken. Alla våra konsultationer är kostnadsfria.

Denna regel gäller dig som är ny kund hos oss alternativt att det passerat mer än 6 månader sedan ditt senaste besök.

 

Efter behandlingen

Rör ej instickshål då det finns risk för att bakterier tar sig in och orsakar infektion. Huden är dock fantastisk och stänger sig på bara några timmar. Du kan sminka dig med undantag från själva instickshålen. Tvätta dig som vanligt med rengöring och vatten på kvällen.

Avvakta med fysisk ansträngning i 1-2 dagar för att minska risk för extra svullnad och obehag. Vid fysisk ansträngning och ökad cirkulation riskerar toxinet migrera och slutresultatet av behandlingen kan därför bli sämre eller ojämnt.

Du bör räkna med att känna dig öm, ibland blå och svullen i någon eller några dagar efter din behandling.

Vanliga frågor

Gör det ont?

Själva nålen är oerhört tunn och ger inte upphov till nämnvärt obehag. I vissa fall kan en kortvarig svidande känsla upplevas i samband med själva injektionen.

Hur länge håller det?

Effekten startar efter 1-3 dagar, full effekt garanteras efter ca 14 dagar, effekten avtar sedan gradvis och är ofta helt borta efter ca 4-5 månader.

Vad kan man få för biverkningar?

Övergående svullnad, ömhet, blåmärken.
Många får en positiv upplevelse av sin behandling medan någon känner obehag på grund av minskad kontroll av rörelseförmågan i området. Denna känsla försvinner inom 1-2 veckor.
Det finns inga bestående risker.

Resultatet kan ibland upplevas som ojämnt under insättningsperioden, detta beror på att musklerna ibland påverkas olika snabbt. Det brukar rätta till sig i takt med att svullnad och inflammation avtar. Först efter 14 dagar kan man utvärdera slutresultatet av behandlingen.

Om ojämnheter kvarstår efter 14 dagar bokas ett kostnadsfritt återbesök så hjälper vi dig.

Fick du inte svar på din fråga? Kontakta oss.

Boka en kostnadsfri digital konsultation så svarar vi på alla dina frågor