Facelift – Kvinna

Facelift – Kvinna är ett ansiktslyft med fillers och rynkbehandling med estetisk neurotoxin – vi återskapar volym, kontur och struktur i mellanansiktet och nedre delen av ansiktet. Du kan välja mellan 3 olika paket, från 4ml – upp till 8 ml fillers samt 1 – 3 områden estetisk neurotoxin.

 

 

Om behandlingen

Det mest vanliga vid denna behandling är att vi med hjälp av filler återskapar förlorad volym och struktur för att ge ansiktet ett yngre uttryck.

Vi redefinierar ansiktsdrag och återskapar förlorad volym i kinder, kindben, haka, käklinje, och det periorala området, inklusive läppar. För att minska porer och rynkor adderar vi även en rynkbehandling med estetisk neurotoxin.

Beroende på vilken hud- och vävnadskvalitet patienten har samt vilka önskemål och förutsättningar som föreligger används olika produkter och tekniker. Vi använder företrädelsevis cannulateknik men även vass nål när vi bedömer det som lämpligt.

Vårt mål är naturliga och estetiskt harmoniska resultat. Vi arbetar utifrån en holistiskt perspektiv och är noga med att respektera och vidmakthålla patientens egna naturliga anletsdrag.

Behandlingstid

90 min

Antal behandlingar

Individuellt

Risker

Vanliga: Övergående svullnad, ömhet, blåmärken. Mkt ovanliga: Infektion, Ocklusion av kärl.

Facelift - Mini

4ml filler, 1 omr

Facelift - Medium

6ml filler, 2 omr

Facelift - Large

8ml filler, 3 omr

Före behandlingen

Injektionsbehandling föregås alltid av en obligatorisk konsultation. Den måste göras minst 48h innan din behandling. Vi rekommenderar konsultation via telefon eller FaceTime. Du kan även boka en konsultation på kliniken. Alla våra konsultationer är kostnadsfria.

Denna regel gäller dig som är ny kund hos oss alternativt att det passerat mer än 6 månader sedan ditt senaste besök.

 

Efter behandlingen

Rör ej instickshål då det finns risk för att bakterier tar sig in och orsakar infektion. Huden är dock fantastisk och stänger sig på bara några timmar. Du kan sminka dig som vanligt med undantag från själva instickshålen. Tvätta dig som vanligt med rengöring och vatten på kvällen.

Det är vanligt att känna sig öm, ibland blå och svullen i någon eller några dagar efter din behandling.

Avvakta med fysisk ansträngning i 1-2 dagar för att minska risk för extra svullnad och obehag. Vid fysisk ansträngning och ökad cirkulation riskerar toxinet migrera och slutresultatet av behandlingen kan därför bli sämre eller ojämnt.

 

Vanliga frågor

Gör det ont?

En behandling med filler och botox är vanligtvis inte särskilt smärtsam. Något stick kan upplevas samt korta ilningar. Allt obehang är snabbt övergående. Fillerprodukterna innehåller även bedövningsmedlet Lidokain vilken bidrar till smärtfrihet.

Hur länge håller det?

Filler:  Bryts ned gradvis med tiden. Hur lång tid nedbrytningen tar är individuellt och beror på flera faktorer. Vanligtvis håller behandlingen mellan 6 – 12 månader.

För att behandlingen skall stå sig längre brukar vi rekommendera att göra en ”refill”-behandling efter 2-4 månader pm det är din första behandling.

Vid upprepade behandlingar tenderar fillern att stanna längre.

Botox: Effekten startar efter 1-3 dagar, full effekt garanteras efter ca 14 dagar, effekten avtar sedan gradvis och är ofta helt borta efter ca 3-5 månader.

Vad kan man få för biverkningar?

Under den första tiden är det vanligt att känna sig öm och svullen. Räkna även med att du kan få blåmärken.

Filler: Resultatet kan ibland upplevas som ojämnt under läkningsprocessen. Det brukar rätta till sig i takt med att svullnad och inflammation avtar. Om ojämnheter efter fillerbehandlingen kvarstår efter fyra veckor är du välkommen att boka ett återbesök så hjälper vi dig.

Botox: I ovanliga fall kan en övergående tyngdkänsla upplevas över området under de första 2-4 veckorna.Resultatet kan ibland upplevas som ojämnt under insättningsperioden, detta beror på att musklerna ibland påverkas olika snabbt. Det brukar rätta till sig i takt med att svullnad och inflammation avtar. Om ojämnheter kvarstår efter 14 dagar bokas ett kostnadsfritt återbesök så hjälper vi dig.

Det är viktigt att notera att man inte är symmetrisk innan en fillerbehandling och det är inte ett grundsyfte att skapa total symmetri.

En mycket ovanlig men viktig risk att ha i åtanke är ocklusion. Det innebär att det finns en liten risk att filler trycker på eller täpper till ett blodkärl. Din legitimerade sjuksköterska eller läkare har utbildning och kompetens att behandla en ev. komplikation. I samband med din konsultation samt vid ditt besök får du mer information om detta.

Fick du inte svar på din fråga? Kontakta oss.

Boka en kostnadsfri digital konsultation så svarar vi på alla dina frågor